O škole

Střední odborná škola a střední odborné učiliště

HEUREKA, s.r.o., Zborovská 2696, 390 03 Tábor

Činnost školy byla zahájena v roce 1993, do podvědomí široké veřejnosti se zapsala pod obchodním názvem „Heureka“. Za svou existenci si vybudovala velmi dobré materiální a technické zázemí zejména pro učební obory (rozsáhlá síť po celém Táboře a okolí).  

Škola se nachází v nájemních prostorách základní školy na Pražském sídlišti Zborovská ulice 2686 v Táboře, naproti zimnímu stadionu.

V současné době je škola zaměřena na učební obor Kadeřník (KKOV 69-51-H/01), a rekvalifikační kurzy v oboru Kosmetička.

Jedná se o tříletý učební obor, zakončený závěrečnou zkouškou a získání výučního listu v daném oboru.

Žáci si mohou po ukončení školy rozšířit svou profesní kvalifikaci o další řemeslnou činnost Kosmetička, formou rekvalifikačního kurzu v rozsahu 302 hodin, kde získají osvědčení opravňujíccí je k vydání Živnostenského listu daného oboru (viz rekvalifikace).

 

Studium Kadeřník probíhá formou denní docházky (denní studium), kde se pravidelně střídá týden praktického vyučování a týden teoretického vyučování (sudé a liché týdny).

Na odborný výcvik (praktické vyučování) jsou žáci rozděleni na skupiny na jednotlivá pracoviště školy (viz provozovny školy), nebo na další smluvní pracoviště v Táboře a okolí (dle dohody). 

Závěrečné zkoušky pro střední odborné učiliště se skládají:

  • z písemné zkoušky – samostatná práce
  • z praktické zkoušky – pánské, dámské střihy
  • z ústní zkoušky z odborných předmětů

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky žák obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce, opravňující k získání živnostenského listu a podnkání v oboru Kadeřník (pánský, dámský).

 


Výchovným poradcem a metodikem prevence EEOV pro školu je  Mgr. Michaela Bezemková. Poradenství je zaměřeno hlavně na možnost dalšího uplatnění, a to zejména dalšího studia na vyšších odborných školách a vysokých školách. Vzhledem k menšímu počtu žáků se této činnosti věnuje velmi zodpovědně a individuálně.

Informace o škole na jednom místě

Předseda ŠR:

Mgr. Michaela Bezemková


Členové:

Marcela Máchalová
Pavla Černá 

ODKAZ / LINK

Eva Klimková Kadeřnictví Zlatá Svíčka, Tábor, tel.: 731 446 523
Eva Šindelářová Kadeřnictví G-Centrum, Tábor, tel.: 731 446 521
Marcela Máchalová Kadeřnictví G-Centrum, Tábor, tel.: 731 446 521
Iveta Mišárová Kadeřnictví Zlatá Svíčka, Tábor, tel.: 731 446 523
   

Mgr. Jaroslav Němec

ředitel školy, zřizovatel školy
tel.: 603 867 789


Ing. Radka Eremiášová

zástupce ředitele školy
tel.: 731 446 524


Ing. Pavla Hlavínová

ekonom školy
tel.: 734 440 679

Vyučující školní rok 2018/2019

Mgr. Jaroslav Němec – Zdravověda
Mgr. Michaela Bezemková – Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Výtvarná výchova, Základy ekologie
Ing. Radka Eremiášová – Občanská nauka, Matematika, Informační a komunikační technologie, Základy ekonomiky a účetnictví, Psychologie
Marcela Máchalová – Materiály, Technologie, učitel OV
Mgr. Miroslav Blecha – Základy přírodních věd – fyzika
Mgr. Jana Brandštýlová – Základy přírodních věd – chemie
Mgr. Miroslava Pekařová – Tělesná výchova
Mgr. Michal Háša – Zdravověda


Učitelé odborného výcviku – Instruktoři:

Marcela Máchalová
Eva Šindelářová
Iveta Mišárová
Eva Klimková

SOŠ a SOU HEUREKA, s. r. o,
Zborovská 2696, 390 03  Tábor
IČ: 25 15 89 11


e-mail: info@heurekatabor.cz
kancelář školy: 774 430 679 (Ing. Pavla Hlavínová)
ředitel školy: 603 867 789 (Mgr. Jaroslav Němec)
zástupce ředitele školy: 731 446 524 (Ing. Radka Eremiášová)
školní jídelna: 381 232 039


Kadeřnické provozovny:

G-Centrum: 731 446 521 (Eva Šindelářová, Marcela Máchalová)
Zlatá Svíčka: 731 44 523 (Iveta Mišárová, Eva Klimková)
Školní odborná učebna

Kdykoliv, po telefonické dohodě s ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Němcem na tel. čísle: 603 867 789.

Časový harmonogram školy pro školní rok 2018-2019

Prázdniny

Zahájení vyučování 3. září 2018

Podzimní prázdniny

29. října a 30. října 2018
Vánoční prázdniny

22. prosince 2018 –  2. ledna 2019

Vyučování začne 3. ledna 2019

Jednodenní pololetní prázdniny

1. února 2019

Jarní prázdniny

11. 3. – 17. 3. 2019
Velikonoční prázdniny 18. – 19. dubna 2019


Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 28. června 2019.

Hlavní prázdniny

29. června 2019 – 1. září 2019

Školní rok 2019/2020 začne ve čtvrtek 2. září 2019

Naše provozovny

  • tel.: 731 446 523
  • Odpovědná vedoucí: Iveta Mišárová
  • Eva Klimková
  • tel.: 731 446 521
  • Odpovědná vedoucí: Eva Šindelářová
  • Pedikúra G-centrum, odpovědná vedoucí Eva Klimková
image
image